سفر مکن
ساعت ۳:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٠  کلمات کلیدی:

 

هرچه کنی بکن ولی از بر من سفر مکن

 یا که چو میروی مرا وقت سفر خبر مکن

 

گر چه به غم ستاده ام نیست توان دیدنم

 شعله مزن بر آتشم از بر من گذر مکن

 

روز جدایی ات مرا یک نگه تو می کشد

 وقت وداع کردنت بر رخ من نظر مکن

 

دیده به در نهاده ام تا شنوم صدای تو

 حلقه به در بزن مرا عاشق در به در مکن

 

من که زپا نشسته ام مرغک پر  شکسته ام

 زود بیا که خسته ام زین همه خسته تر مکن

 

گر چه به دور زندگی تن به قضا نهاده ام

 آتشم این قدر مزن رنجه ام این قدر مکن

 

یوسف عمر من بیا تنگدلم برای تو

 رنج فراق میکشد خون به دل پدر مکن

 

هر چه که ناله میکنم گوش به من نمی کنی

 یا که مرا ز دل ببر یا زبرم سفر مکن

مهدی سهیلی