روشن ترین آینه

 

 

خرم آن مرغ که آزاد شود از قفسش

 نغمه خوان پر بگشاید به هوای هوسش

 بیدل آن بلبل افسرده که هنگام بهار

 شود آویخته بر شاخه ی گل ها قفسش

 مست آواره بسی شاد شود در شب سرد

 که بیفتد به سرراه و یگیرد عسسش

 کاروانی که بود بدرقه اش اشک وداع

 ناله خیزد ز دل من به صدای جرسش

 هرکسی لب بگشاید به هواداری خلق

 عطر گلهای بهاری بدمد از نفسش

 ناخدا در دل دریا نکند میل غدیر

 رهرو راه توکل چه نیازی به کسش

 هنر مد به چشم همه مردم پیداست

 نیست روشنتر از این آینه در دسترسش

مهدی سهیلی

/ 0 نظر / 29 بازدید